Werkwijze

De begeleiding die ik bied is persoonsgericht, deskundig en op maat gesneden.

Ik werk vanuit mijn praktijk in Amersfoort.  De kosten bedragen €90,- per consult van een uur. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. Consulten worden in overleg ingepland. In de regel werk ik met gesprekken van een uur. Afhankelijk van de hulpvraag en begeleidingswens, kan hier eventueel van worden afgeweken.

Ik werk vanuit de complementaire zorg. Rechtstreeks aanmelden is hierdoor mogelijk. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en val onder de vakgroep VPMW (Vakgroep Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening). In veel gevallen vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bekijk hiervoor het NFG Vergoedingenoverzicht.

Als je een traject wil starten, neem je contact met me op via e-mail of telefoon. We plannen een intake en je krijgt een e-mail met praktische informatie over mijn praktijklocatie, vergoedingsmogelijkheden en een aanmeldformulier toegestuurd.

Tijdens de intake maken we kennis en verkennen we je hulpvraag. Ik geef aan wat ik voor je denk te kunnen betekenen en geef uitleg over specifieke werkmethoden die ik hierbij op het oog heb. Op basis hiervan maak je een keuze voor vervolg.

Als je het traject wil voortzetten, stuur ik je een concept begeleidingsovereenkomst toe. Hier zijn de begeleidingsdoelen en afspraken (bijv. over de duur en de frequentie) in verwerkt, zodat de contouren van de begeleiding helder zijn.

De begeleidingsovereenkomst maken we definitief tijdens het tweede gesprek door hem samen te ondertekenen. Vervolgens vindt de hoofdfase van de begeleiding plaats. De basis voor het werken aan de begeleidingsdoelen is gelegen in het helpende gesprek. Daarnaast maak ik, indien passend en wenselijk, gebruik van specifieke, actuele werkmethoden. Tussentijds blijven we afstemmen of de ingezette koers aansluit bij je actuele situatie en schaven we, waar nodig, bij.

Na elk gesprek ontvang je per mail de factuur, plus de afspraakbevestiging voor de volgende keer.

Aan het eind van het traject, sluiten we af met een evaluatie waarin we de highlights uit de gesprekken lichten en kijken hoe je e.e.a. zo goed mogelijk mee kunt nemen richting toekomst. Zodat je je, ook over een langere periode, geholpen voelt.