Werkwijze

Door mijn actuele kennis zorg ik voor een persoonlijke, deskundige begeleiding. Ik werk  cliëntgericht. Begrippen als authenticiteit, presentie, onvoorwaardelijke aandacht en ontmoeting vormen het vertrekpunt van het contact. Hierbinnen maak ik gebruik van diverse methoden en pijlers, waaronder:

  • Het bio-psycho-sociaal balans model
  • Narrativiteit en biografie
  • Systemische perspectieven
  • Zijnsmethodiek en non-directieve counselingsmethode
  • Zingevingsbronnen en rituelen
  • Verlies- v.s. herstelgericht werken
  • Psycho-educatie
  • Hechting
  • Werken met ‘hier-en-nu’ ervaringen

Steeds weer is een ontmoeting uniek. Dit geldt voor zowel de cliënt, als voor mij als therapeut. Op basis van wat zich in het ‘hier-en-nu’ aandient, wordt het proces verder vormgegeven en ingevuld. Zodat, vanuit de ervaring van de gebrokenheid van het bestaan, weer tot zin en samenhang kan worden gekomen.