Leertherapie richt zich op (aanstaande) therapeuten werkzaam in het psychosociaal domein en heeft als doel het ontwikkelen van zelfreflectie, zelfregulatie en zelfactualisatie van de mens als therapeut. Als therapeut vorm je zelf het grootste begeleidingsinstrument. Het is dan ook een belangrijk scholingsonderdeel en bestaat in de regel uit 10 individuele sessies van een uur.

Tijdens de therapie krijg je zicht op hoe je eigen wordingsgeschiedenis en persoonlijkheid doorwerkt in het contact met jezelf en de cliënt. Je leert reacties op (problemen van) cliënten bij jezelf herkennen & erkennen en hoe je eigen ‘theories of change’ en gevoeligheden van invloed zijn op de kwaliteit van de door jou geboden begeleiding.

Basiselementen voor het creëren van een veilig werkklimaat als authenticiteit, congruentie, empathie, presentie, containment en onvoorwaardelijke aandacht relateer je aan je eigen kunde als (aankomend) therapeut en leer je waar nodig verder te ontwikkelen en optimaliseren.

En niet geheel onbelangrijk: door verschillende werkmethoden en interventies vanuit de positie van cliënt ervaringsgericht mee te maken, leer je je eigen handelingsrepertoire uit te breiden. Denk hierbij aan bijv. hoe te werken met tafelopstellingen, de empty-chair techniek, visualisatie- en ontspanningsoefeningen of waarnemingsposities in de ruimte.

Wat kun je verwachten

We werken met een begeleidingsplan. Afhankelijk van de doelen waar je tijdens de therapie aan wil werken, kun je denken aan de volgende thema’s die aan bod kunnen komen:

 • eigen levensloop, ontwikkelgang en bijhorende levensvragen
 • bewustwording en herkenning van eigen patronen
 • hechtingsgeschiedenis
 • bestaansrecht voor jezelf en bestaansrecht voor de ander
 • grenzen stellen en begrenzen
 • afwijzing
 • eenzaamheid
 • autonomie versus verbondenheid
 • overlevingsdeel en traumadeel in relatie tot volwassen deel
 • afstand versus nabijheid
 • bewegen tussen presentie en interventie
 • macht versus onmacht
 • lichaamsbewustzijn
 • onzekerheid versus zekerheid
 • integratie van denken, voelen en handelen
 • ontwikkelen en versterken van eigen beroepsidentiteit (visie en missie)

Na afronding van de leertherapie wordt een ondertekende en inhoudelijk gemotiveerde ‘verklaring van ontvangen leertherapie’ overhandigd. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je dient dit document in bij je eigen opleidingsinstantie, zodat de genoten leertherapie toegevoegd kan worden aan het diploma of certificaat. Zie voor de details verder de beschikbare informatie bij je eigen opleidingsinstituut.

De kosten voor leertherapie zijn gelijk aan die voor reguliere therapie: €95,- per consult van een uur.

Hoe ik anderen heb kunnen helpen

“Wat heb ik veel gehad aan de leertherapie bij Angelieke! Toch wel spannend om zo’n traject te starten: je weet van te voren natuurlijk nooit helemaal zeker wat eruit gaat komen. Bij het eerste consult heeft Angelieke uitgelegd hoe zij te werk gaat en wat ik mocht verwachten van de therapie. Ook evalueerden we halverwege en aan het eind. Ik vond het erg leuk om te spelen met verschillende methodieken. Eerst was ik van mening dat je een techniek heel erg goed zou moeten beheersen voordat je hem toepast. Door samen methodieken uit te proberen, kwam ik erachter dat dit niet perse nodig is. Je moet natuurlijk wel het basisidee van de methodiek snappen, maar juist het fine-tunen van een methodiek samen met de therapeut en hem ‘aan den lijve’ ondervinden kan erg fijn zijn.”

“Mooi om te merken dat Angelieke zo’n natuurlijke persoonsgerichte grondhouding heeft en overbrengt. Ik kon bij haar tijdens de consulten duidelijk merken dat zij onder andere oprechte aandacht en interesse heeft voor de ander, luistert zonder een waardeoordeel te geven en compassie toont.”

“Angelieke hield goed de rode draad voor me vast. Daardoor kon ik me richten op wat er gebeurde in het hier en nu. Wat er tijdens een consult naar voren was gekomen, koppelden we aan andere consult thema’s en dat maakte dat ik goed in proces kon komen en blijven.” 

“De combinatie van therapie en het schrijven van mijn levensverhaal vond ik een verrijkende combinatie. Door verhaalknopen te bespreken op een veilige manier, ontstond er ruimte om gebeurtenissen vanuit perspectieven te zien die eerder nog niet aanwezig waren. Ik liep elke keer de deur uit met het gevoel dat ik allerlei nieuwe inzichten had opgedaan, al bestaande inzichten aan gebeurtenissen had kunnen koppelen en dat ik heel erg goed bezig was. Een ervaring die ik ieder mens gun zodra zij de therapiekamer uit lopen!”