Wat ik voor je kan doen

Training & competentie ontwikkeling

Voor organisaties met vragen op het gebied van deskundigheidsbevordering in het sociaal domein bied ik diverse trainingsmogelijkheden.

Wat ik ontwikkel doe ik op basis van mijn kennis en kunde, toegespitst op de leerwensen die in een specifieke werkcontext aan de orde zijn.

De bedragen voor (in-company) trainingen en professionaliseringstrajecten op team- of organisatieniveau, worden vastgesteld op basis van een inventarisatie ten aanzien van de behoefte, hoeveelheid deelnemers, benodigde voorbereidingstijd, reiskosten etc.

Ik beschik over een tweedegraads (docent Omgangskunde) en eerstegraads lesbevoegdheid (docent Levensbeschouwing) en ben als zodanig opgenomen in het Centraal Register Verkort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Bij de Sociale Academie Utrecht (SAU) geef ik les en training bij:

Interesse? Bezoek dan de open dag van de Sociale Academie Utrecht.