“Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.”

Kahlil Gibran, 1883-1931

Wat ik voor je kan doen

Verlies- & rouwtherapie

Verlies is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het is de prijs die we betalen voor de mogelijkheid om lief te hebben: een basisvoorwaarde voor bestaan. Verliezen doen zich voor in alle levensfasen en kunnen rouw tot gevolg hebben. Deze rouw ervaren we niet alleen als een dierbaar iemand is overleden, maar ook bij het verlies van onze baan, een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan ideaal of toekomstperspectief.

Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. Het kan vragen over zin- en betekenis(geving) oproepen, leiden tot gevoelens van somberheid en ontwrichting, fysieke spanningsklachten geven en veranderde behoeften tot gevolg hebben. In al deze gevallen worden we teruggeworpen op onszelf en is het hard werken om, met behulp van de mensen om ons heen, het verlies te dragen en te integreren in ons eigen levensverhaal.

We kunnen ons hierbij gesteund voelen door onze omgeving, maar we kunnen ons ook eenzaam en onbegrepen voelen. Of simpelweg vooral ‘zelf’ door onze rouw heen willen gaan en merken dat we hierin vastlopen.

Hoe open te staan voor het verlies dat wij doormaken en tegelijkertijd oog te blijven houden voor de toekomst en wat deze van ons vraagt?

Wanneer verlies- en rouwtherapie

In dit ‘op verhaal komen’ en het recht doen aan je gevoelens, kan het helpend zijn om begeleiding in te schakelen. Samen doorlopen we het proces van zicht krijgen op de impact van het geleden verlies: een belangrijke voorwaarde voor herstel. Verschillende visies op rouw en rouwprocessen zullen worden meegenomen in het proces. Ik ondersteun en help bij het vinden van je eigen antwoord op het geleden verlies. Zodat je je opnieuw kunt verhouden tot het veranderde leven en betekenis kunt geven aan het geleden verlies.

Hoe ik anderen heb kunnen helpen

“Er is tijdens onze gesprekken veel verdriet losgekomen. Het was fijn dat dat er allemaal mocht zijn. Het heeft een helingsproces op gang gebracht en gehouden. De fysieke aanwezigheid van mijn ouders blijf ik missen, maar er is een ander besef voor in de plaats gekomen. Namelijk het ervaren hoe je over de dood heen voor altijd met elkaar verbonden bent. Ook in het afscheidsproces rondom mijn ex-man heeft Angelieke mij vanuit een ander perspectief naar de situatie laten kijken. Het belangrijkst is misschien nog wel geweest dat ik milder naar mijzelf mag kijken en zijn.”

“In 2015 is mijn vrouw plotseling overleden door een hersenbloeding. Naast veel rouwverdriet kreeg ik ook allerlei schuldgevoelens. Angelieke heeft mij in korte tijd enorm geholpen met alle emoties en het herkennen en verminderen van deze schuldgevoelens. Ook gaf ze mij praktische tools hoe om te gaan met het alleen zijn. Met haar warme persoonlijkheid en oprechte interesse kan ik Angelieke dan ook van harte aanbevelen inzake ondersteuning bij een rouwproces!”

“Door Angelieke haar aandacht en advies voel ik me echt stukken beter. Emoties waar ik zelf geen weg mee wist na het overlijden van ons kindje tijdens onze zwangerschap heeft ze helderder en overzichtelijker gemaakt voor me. Angelieke verstaat de kunst om zo te luisteren en reageren dat ik mijzelf beter begrijp en ik mijn behoeften beter aan kan geven. Hierdoor zijn mijn man en ik meer samen in het proces van afscheid nemen, ook al doen we het wel op onze eigen manier. Ik kan nu (pas) voelen dat dat mag en goed is.”