Workshop Life Integration Process (LIP)

Ieder mens leeft met bepaalde beelden en verhalen over zichzelf en de wereld. Deze beelden en verhalen zijn onder andere gebaseerd op ervaringen opgedaan in het eerdere leven. Zij geven ons leven houvast en zin, dragen bij aan betekenisgeving en het je verbonden weten met anderen. En zorgen ervoor dat we actorschap kunnen ervaren: invloed kunnen uitoefenen op onze omgeving en de gang van onze levensloop.

Van sommige van deze beelden en verhalen zijn we ons bewust, van anderen minder. Onbewust of niet: voor beiden geldt dat zij ons, naast het in positieve zin bijdragen aan onze kwaliteit van leven, ook kunnen vastzetten. Beelden en verhalen kunnen conflicteren met elkaar. In concurrentie gaan. Elkaar uitsluiten. Bijvoorbeeld de wens om je te verbinden aan een partner, maar tegelijkertijd de ervaring hebben dat dit telkens verkeerd uitpakt en het daarom maar laten. Of de opvatting dat je alleen dan de moeite waard bent als je uitblinkt op je werk, maar tegelijkertijd moet toegeven dat je steeds minder goed in staat bent om te presteren naar de (zelf) opgelegde maatstaven. In dit soort situaties kun je spreken van een crisis: het opgelegde beeld en de realiteit of wens komen niet langer overeen. Hoe daarmee om te gaan?

In het LIP gaan we onderzoeken op welke manier eerdere ervaringen de mate waarin wij ons vrij in het ‘hier-en-nu’ kunnen bevinden en bewegen bemoeilijken. Bovendien krijgen we inzicht in onze potentie: datgene wat we in onze kern bij ons dragen aan (unieke) kwaliteit en hoe we deze naar buiten kunnen brengen. We komen hierdoor tot een dieper verstaan van onszelf: hoe wij ons vanuit onze wezensaard kunnen verbinden met het leven en ons open kunnen stellen voor de toekomst. Hetgeen bijdraagt aan positieve betekenisgeving en veerkracht versterking.

De LIP methode is ontwikkeld door Wilfried Nelles. Hij heeft zich hierbij laten inspireren door de mogelijkheid van het fenomenologisch waarnemen: ook wel plaatsvervangend waarnemen genoemd. Wat dit precies is en hoe dit precies werkt, wordt tijdens de workshop uitgelegd.

De workshop wordt gegeven door Jolie Lancker en Angelieke Stikkel. Zij hebben een achtergrond in onder meer fenomenologische psychologie, psychosociale therapie, verlies- en rouwbegeleiding, systemisch werk, NLP, coaching en opstellingenwerk.

Aanmelden en aanvullende informatie:

Lancker-Stikkel.nl