Workshop Life Integration Process (LIP)

Ieder mens leeft met bepaalde beelden en verhalen over zichzelf en de wereld. Deze beelden en verhalen zijn gebaseerd op ervaringen opgedaan in het eerdere leven. Zij geven ons leven houvast en zin. Ze dragen bij aan betekenisgeving, het je verbonden weten met anderen. En zorgen ervoor dat we actorschap kunnen ervaren: invloed kunnen uitoefenen op onze omgeving en de gang van onze levensloop.

Van sommige van deze beelden en verhalen zijn we ons bewust, van anderen minder. Onbewust of niet: voor beiden geldt dat zij ons, naast het in positieve zin bijdragen aan onze kwaliteit van leven, ook kunnen vastzetten. Beelden en verhalen kunnen conflicteren met elkaar. In concurrentie gaan. Elkaar uitsluiten. Bijvoorbeeld de wens om je te verbinden aan een partner, maar tegelijkertijd de ervaring hebben dat dit telkens verkeerd uitpakt en het daarom maar laten. Of de opvatting dat je alleen dan de moeite waard bent als je uitblinkt op je werk, maar tegelijkertijd moet toegeven dat je steeds minder goed in staat bent om te presteren naar de (zelf) opgelegde maatstaven. In beide gevallen kun je spreken van een crisis: het opgelegde beeld en de realiteit of wens komen niet langer overeen. Hoe daarmee om te gaan?

In het LIP gaan we onderzoeken op welke manier eerdere ervaringen de mate waarin wij ons vrij in het ‘hier-en-nu’ kunnen bevinden en bewegen bemoeilijken. Bovendien krijgen we inzicht in onze potentie: datgene wat we in onze kern bij ons dragen aan (unieke) kwaliteit en hoe we deze naar buiten kunnen brengen. We komen hierdoor tot een dieper verstaan van onszelf: hoe wij ons vanuit onze wezensaard kunnen verbinden met het leven en ons open kunnen stellen voor de toekomst. Hetgeen bijdraagt aan positieve betekenisgeving en veerkracht versterking.

De LIP methode is ontwikkeld door Wilfried Nelles. Hij heeft zich hierbij laten inspireren door de mogelijkheid van het fenomenologisch waarnemen: ook wel plaatsvervangend waarnemen genoemd. Wat dit precies is en hoe dit precies werkt wordt tijdens de workshop uitgelegd.

In het LIP wordt het fenomenologisch waarnemen ingezet om ons te kunnen richten op de fase van het ongeboren kind, het kind, de puber / adolescent en de volwassene. Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer die zich openstelt voor het integratieproces, kan daar een vijfde en zesde positie aan worden toegevoegd: namelijk die van de rijpe volwassene en de oudere.

Degene die een LIP wil doormaken vraagt, onder begeleiding, anderen uit de groep om zijn of haar doorgemaakte levensfasen te representeren. Door middel van plaatsvervangend waarnemen kan vervolgens inzicht worden verkregen over op wat, voor het hier-en-nu, vanuit een bepaalde levensfase  belangrijk is om tot een beter verstaan en integratie te kunnen komen.

De workshop wordt gegeven door Jolie Lancker en Angelieke Stikkel. Zij hebben een achtergrond in onder meer fenomenologische psychologie, psychosociale therapie, verlies- en rouwbegeleiding, systemisch werk, NLP, coaching en opstellingenwerk.

Aanmelden en aanvullende informatie:

Lancker-Stikkel.nl