Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding (voor professionals)

De driedaagse cursus Verlies- en Rouwbegeleiding biedt een verdieping voor beroepskrachten die in hun werk te maken krijgen met verlies en rouw en hier op een adequate manier mee om willen gaan.

De cursus leert om rouw te herkennen en hoe, aan de hand van verschillende theoretische concepten, passende begeleiding te bieden. De gelaagde impact van het verlies en de uitwerking hiervan op de coping en support, vormen een belangrijke leidraad. Wat helpt het proces vooruit en wat ondermijnt de beweging naar herstel? Welke interventies zijn passend en welke juist niet? Hoe blijf ik mijzelf binnen dit kwetsbare thema? Herkenbaar èn deskundig als professional?

In de cursus komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

  • rouw als gezond aanpassingsproces;
  • de eigen relatie met verlies en rouw en hoe dit doorwerkt in de eigen professie;
  • basishouding van presentie en containment;
  • helpende en niet helpende interventies;
  • rouwmodellen;
  • rouw signaleren die gecompliceerd is geraakt en doorverwijzen.
Doelgroep

Social workers, maatschappelijk werk en dienstverleners, sociaal pedagogisch hulpverleners, (ortho)pedagogen, creatief therapeuten, trainers, coaches, docenten, decanen, ritueel- en uitvaartbegeleiders, hbo- counselors, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, casemanagers, woonbegeleiders, persoonlijk begeleiders specifieke doelgroepen en gehandicaptenzorg, praktijkondersteuners GGZ.

Praktische informatie

De cursus beslaat drie volle lesdagen en start meerdere keren per jaar. Zie voor de opleidingsdata, aanmelden en verdere informatie www.socialeacademieutrecht.nl.

De kosten bedragen € 595,- (vrijgesteld van btw) inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal, exclusief literatuur (€ 25,-). Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

De cursus is geaccrediteerd door het Registerplein: kwaliteitskeurmerk voor Sociaal Professionals.